BLIJF GEÏNSPIREERD MET HET INTERIOR WORKS MAGAZINE

‍Privacy 

InteriorWorks B.V. geeft veel om jouw privacy. Wanneer je de website van InteriorWorks bezoekt, verzamelen wij verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Wij verwerken alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.‍

Deze privacy policy is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van InteriorWorks B.V. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.‍

Hier leggen wij je uit hoe wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons beleid, kan je altijd contact met onze contactpersoon over privacy zaken opnemen via: info@interiorworks.nl of 020 – 635 24 40 t.a.v. Chantal Gomez Muñoz.‍

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Als je een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt, hebben we een naam, e-mailadres en afleveradres nodig om de bestelling uit te voeren en je op de hoogte te kunnen houden van de status daarvan. Als je bij InteriorWorks een account aanmaakt, bewaren wij de gegevens op een beveiligde server. De betaalgegevens zullen in een later stadium van de bestelling gevraagd worden. ‍

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met onze hosting server en websitebouw service ter bescherming van jouw gegevens. Je gegevens worden nooit verkocht aan derden. Je hebt recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.‍

Verkeersgegevens
Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. De verzameling van deze verkeersgegevens worden verkregen door middel van Google Analytics; een web analytics dienst aangeboden door Google Inc. (Google). Deze informatie wordt ingezet om het gebruik van de website voor jou gemakkelijker te maken. Onze website installeert hiervoor een cookie. Een cookie is een klein registratiebestand dat door jouw browser wordt opgeslagen op de computer. Google Analytics valt zowel onder de Telecomwet (cookiewet) als de Wet Bescherming Persoonsgegevens en mag onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden zonder toestemming. Je kunt de browser zelf zo instellen dat je tijdens je bezoek aan de website van InteriorWorks geen cookies ontvangt.‍

Welke cookies gebruiken wij?

– Noodzakelijke cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk voor jou om de website optimaal te kunnen gebruiken. Deze cookies stellen je in staat om alle mogelijkheden van de website te gebruiken en je te kunnen bewegen op de website. Deze cookies bevatten geen persoonsgebonden informatie en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Tevens hebben deze cookies niet de mogelijkheid om je gedrag op het internet te volgen.

– Functionele cookies:
De keuzes die je hebt gemaakt op de website, worden onthouden door deze cookies. Deze zijn functioneel en bedoelt om jouw website gebruik gemakkelijker te maken. Deze cookies herinneren bijvoorbeeld je inloggegevens. Ook houden deze cookies wijzigingen bij die door jou zijn gemaakt. De informatie die deze cookies verzamelen zijn anoniem en kunnen je surfgedrag op andere websites niet volgen.

– Prestatie cookies:
Deze cookies zijn in staat om informatie te verzamelen over jouw gebruik van de website. Bijvoorbeeld welke pagina’s je het meest hebt bezocht. Alle informatie die verzameld worden door deze cookies is anoniem en wordt alleen gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze cookies kun je niet gebruiken voor online reclame doeleinden.‍ Wij hebben Google niet het recht gegeven op de toegang tot volledige IP adressen die binnen lidstaten van de Europese Unie liggen. Google verwijdert automatisch de laatste cijfers van een IP adres, waardoor wij alleen een ingekorte versie te zien krijgen. Dit zorgt ervoor dat gebruikers niet getraceerd kunnen worden.
Google zal de verstuurde informatie alleen gebruiken om je gebruik van de website te analyseren, voor rapporten over website-activiteit en voor het leveren van website- en internet gerelateerde diensten aan anderen. De informatie over jouw IP adres zal niet worden vergeleken met de andere informatie over jouw IP adres die zijn opgeslagen in Google. Aangezien Google niet in het bezit is van jouw volledige IP adres, is het voor Google niet mogelijk om persoonlijke informatie te koppelen aan andere informatie in het bezit van Google.‍

– MailChimp (e-mail marketing)
Onze nieuwsbrieven worden verstuurd middels MailChimp; een tool om nieuwsbrieven te versturen, mailinglijsten te beheren en een aanmeldingsformulier te integreren op een website. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die door ons wordt verzonden, bevindt zich de mogelijk om je uit te schrijven van onze mailinglijst. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan nietmeer.‍ Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.‍

– Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Je hebt te alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.‍

– Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang jij klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.‍

– Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.‍

– Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.‍

– Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van jouw gegevens beperkt zal worden en/of niet langer worden verwerkt.‍

– Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.‍

Mocht je na het lezen van deze privacy policy nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoek op onze website, dan kun je een e-mail sturen naar info@interiorworks.nl t.a.v. Chantal Gomez Muñoz.