BLIJF GEÏNSPIREERD MET HET INTERIOR WORKS MAGAZINE

Kennispartner in duurzame projectinrichting

Duurzame projectinrichting

Binnen projecten voor onze klanten hanteren wij dezelfde duurzaamheidspijlers als die wij voor ons eigen organisatie hanteren. Deze pijlers komen in elke stap van het realisatieproces terug, bij elk project – groot of klein.

Onze drie pijlers:

Begeleiding naar duurzame keuzes voor mens en milieu staat bij ons voorop. Als merkonafhankelijke interieurspecialist en projectinrichter voelen wij de verantwoordelijkheid om onze klanten de juiste keuzes te laten maken die passen binnen hun bedrijfscultuur en -beleid. Duurzaamheid is altijd een onderwerp van gesprek en wij durven de kritische vragen te stellen. Zowel aan de gebruiker als aan de leverancier. Er zijn al veel mooie resultaten behaald op het gebied van duurzaam inrichten en circulair produceren, maar tegelijkertijd heerst er nog voldoende onduidelijkheid en zijn er verschillende visies over de duurzaamste aanpak.

Binnen projecten voor onze klanten hanteren wij dezelfde duurzaamheidspijlers als die wij voor ons eigen organisatie hanteren. Deze pijlers komen in elke stap van het realisatieproces terug, bij elk project – groot of klein.

Onze drie pijlers:

Een aanpak met oog op de toekomst

Circulariteit stimuleren

Wij geven onze klanten inzicht met behulp van de R-ladder. Dit is een veelgebruikte tool met verschillende gradaties van circulariteit om (primair) grondstoffenverbruik te verminderen en hoogwaardig hergebruik te stimuleren. In andere woorden, het verlengen van de levensduur van producten.

Als kennispartner en impactmaker streven wij er naar om te adviseren en impact te realiseren op ‘R3: Reuse‘, ‘R4: Repair en remanufacture’ en ‘R5: Recycling’. Wij blijven kritisch in dit proces en wegen de input af tegen het beoogde doel en in relatie met de andere twee pijlers. Hiermee bedoelen wij dat we uitzoomen binnen de gehele keten, waarbij we een analyse maken. We bekijken bijvoorbeeld of meubilair repareren of opknappen inclusief transport en logistiek duurzamer is een nieuw duurzaam meubelstuk aanschaffen.

Toch zullen wij ook altijd ‘R1: Refuse’ ter discussie stellen. Dit is de meest duurzame optie en een onderdeel van toekomstige bedrijfsmodellen. Als organisatie hebben wij ook voldoende kennis in huis om te adviseren op ‘R2: Reduce’.

R-ladder

CO2-uitstoot verlagen

CO2-uitstoot vindt plaats op alle niveaus binnen de interieurbranche. Momenteel ontbreekt er een duidelijke regelgeving als het gaat om het aanpakken en verminderen van CO2-uitstoot. Wij nemen daarom binnen onze werkwijze het heft in eigen handen. Zo heeft Interior Works een circulariteitsmatrix ontwikkeld waarin wij producten beoordelen op duurzaamheidsaspecten met behulp van materialenpaspoorten/EPD’s (milieuproductverklaring). Deze score helpt onze klanten om de juiste productkeuze te maken.

Wij verlagen de CO2-uitstoot op drie vlakken:

Onderwerp

Ontwerp

Wij stimuleren hergebruik van meubilair met het beoogde doel om de CO2-uitstoot te verlagen, maar mocht er toch nieuw meubilair aangeschaft moeten worden, dan kiezen wij het liefst voor leveranciers met een duidelijke duurzaamheidsvisie die in Europa fabriceren. We kijken naar de afgelegde afstand en schakels in de keten.

Realisatie

Realisatie

Tijdens de realisatie mag er efficiënt project management – inclusief logistieke planning – van ons verwacht worden. Ons eigen kantoor met showroom- en magazijnfunctie is het eerste energie neutrale pand van Amsterdam-Noord. Samen met onze duurzame logistieke partners maken wij de CO2-impact van ‘de last mile’ naar de klant zo klein mogelijk.

Nazorg

Nazorg

Om ervoor te zorgen dat het meubilair zo lang mogelijk mee gaat, bieden wij ook onderhoud en reiniging aan. Dit doen we het liefst preventief, maar je kan ook bij ons terecht voor een dieptereiniging in een later stadium. Reinasan is onze officiële partner in preventieve reiniging. Zij hebben een duurzame methode ontwikkeld met milieuvriendelijk middelen zonder aantasting van stoffen en materialen.

Welzijn verhogen

Als interieurspecialist vinden wij het belangrijk om een omgeving te creëren waarin het welzijn en het werkgeluk van de gebruiker centraal staat. Voor ons draait dit niet alleen om een verzameling van spullen in een ruimte. Wij geloven erin dat een goed doordacht ontwerp bijdraagt aan het welzijn en de productiviteit van mensen. 

Voor het concretiseren van vitaliteit gebruiken we de relevante WELL principes. Ook zetten we in op Social Return on Investment en sociale ondernemingen binnen onze projecten. In overeenstemming met de klant betrekken wij tijdens het realisatieproces mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot slot doen wij voorafgaand aan dit proces een voorstel hoe onze klanten meer kunnen betekenen voor milieu en omgeving dan alleen een duurzaam interieur realiseren. Met de klant en zijn stakeholders gaan we om de tafel om groene en sociale initiatieven en acties uit te denken, om zo ook de voetafdruk te verkleinen op andere gebieden dan interieur voor een groenere toekomst.

De juiste kennis in huis halen

De juiste kennis in huis halen

Als ketenregisseur in de inrichtingsbranche hebben we inzicht in de totale milieu-impact, van de grondstof tot het gebruiksklaar opleveren van het interieur. Wij voelen ons daarom verantwoordelijk om hier meer duidelijkheid in te creëren. Wij hebben de juiste kennis in huis die wij direct pragmatisch inzetten. Daarmee creëren wij de nodige transparantie in ons vakgebied en tegelijkertijd adviseren wij de klant of eindgebruiker voordat we samen aan de slag gaan.

Ons team is up to date van de laatste ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid en circulariteit in de branche. Als dealer van een groot merkenportfolio zijn we constant in gesprek met fabrikanten en hun toeleveranciers die bezig zijn met duurzame en betere initiatieven zoals het toepassen van gerecyclede en bio-based materialen. Zo
wonen wij trainingen bij van leveranciers en brancheorganisaties en weten onze interieurexperts alles rondom productcertificering en milieulabels. Daarnaast organiseren wij onze eigen kennissessies om onze kennis én die van impactmakers in de branche te delen.

MAT Chair Copenhagen event

Groene certificaten en labels

Groene certificaten

De producten van onze leveranciers worden gecerfiticeerd door nationale en internationale instanties. Er bestaan dan ook veel verschillende certificaten en labels. We hebben kennis van deze labels en noteren de labels bij de producten in onze circulairiteitsmatrix. Vragen? Stel gerust!

Nordic ecolabel
ISO 26000
ISO 14001
EPD verified
c2c-logo
Blue Angel
EU ecolabel