BLIJF GEÏNSPIREERD MET HET INTERIOR WORKS MAGAZINE

Onze groene toekomst.

Als organisatie hebben wij onze duurzame bedrijfsvoering concreet kunnen maken. Wij verstreken onze positie als kennispartner door verschillende duurzaamheidsambities op de stellen.

Wij willen de juiste kennis blijven overdragen en streven wij naar een duurzame wereld voor toekomstige generaties. Daarnaast willen wij met onze eigen bedrijfsvoering het goede voorbeeld geven en onze ambities en ervaringen uitwisselen met organisaties met een vergelijkbare mindset. 

Onze drie pijlers:

Interior Works

Transitie naar een duurzame organisatie

De transitie naar een volledig duurzame organisatie kost tijd, maar is iets waar wij als organisatie in willen investeren en van willen leren. Om onze ambities te concretiseren zijn wij in 2022 een traject met PHI Factory gestart. PHI Factory ondersteunt organisaties te versnellen naar een duurzame bedrijfsvoering en met het realiseren van ambitieuze duurzame en circulaire doelen.

Samen met PHI Factory hebben wij onze ambities, een plan van aanpak en een roadmap opgesteld om de komende jaren intern onze kennis te vergroten. Op deze manier willen wij nog beter de rol van kennispartner innemen en organisaties motiveren om duurzamere keuzes te maken.

Onze duurzame aanpak

Onze duurzame aanpak

Duurzaamheid heeft voor ons een brede betekenis en is daarom onze kapstok voor drie belangrijke hoofdthema’s waar wij ons als organisatie op focussen: Welzijn, Circulariteit en CO2. Deze hebben wij tevens gekoppeld aan vijf Sustainable Development Goals (SDGs), zoals deze zijn gedefinieerd door de Verenigde Naties.

1. Welzijn verhogen

Niet alleen voor onze klanten zetten wij welzijn en werkgeluk centraal, ook voor onszelf. Zo is ons eigen kantoor WELL geaccrediteerd. Dit betekent dat onze werkomgeving voldoet aan de vitaliteitsnormen, de WELL principesDenk aan goede luchtkwaliteit, gefilterd water, gezonde voeding, natuurlijk licht, vitaliteit en comfort op en rond de werkvloer. Ons kantoor heeft o.a. een eigen sportfaciliteit. Ook hechten wij belang aan mentale gezondheid van onze collega’s. Ons kantoor heeft een biophilic design voor een stressverminderend effect en een beter connectie met de natuur.

Interior Works heeft een gecertificeerd WELL AP (Accredited Professional) in training voor advies in het verhogen van welzijn.

SGD 3
Goede gezondheid en welzijn

Wij wijzen onze opdrachtgevers op de laatste ergonomische ontwikkelingen op het gebied van werkplekinrichting. Daarnaast hebben wij een adviserende rol bij het inrichten van werkruimtes waarbij werkgeluk, gezondheid in een circulair interieur, centraal staan.

SDG 8
Eerlijk werk en economische groei

Naast het aanmoedigen van groei, stimuleren wij waardevol werk, ondernemerschap, creativiteit en innovatie. Dit met bevordering van de bescherming van arbeidsrechten en een veilige en gezonde werkomgeving.

2. Circulariteit stimuleren

Ons team is up to date van de laatste ontwikkelingen rondom duurzame initiatieven, duurzame grondstoffen en certificaten en keurmerken. Wij volgen kennissessies en trainingen bij onze leveranciers en onafhankelijke instanties. Daarnaast organiseren wij zelf kennissessies om kennis te delen. 

Achter de schermen updaten wij onze circulariteitsmatrix voortdurend, hierin maken wij materialenpaspoorten/EPD’s (milieuproductverklaring) inzichtelijk van de duurzame producten die wij adviseren. Ook experimenteren we met circulaire businessmodellen zoals terugnamegaranties.

SDG 12
Verantwoorde consumptie en productie

Wij dragen bij aan het circulair inzetten van bestaande materialen volgens ons circulair inrichtingsprincipe. Wij dagen onze opdrachtgevers en toe-leveranciers uit om onze filosofie te delen en te blijven meedenken.

3. CO2-uitstoot verlagen

Met onze interne bedrijfsvoering sturen we zoveel mogelijk op het reduceren van onze directe CO2-uitstoot. Dit doen we door in te zetten op energiebesparing en duurzame mobiliteit. Sinds 2020 zijn wij gehuisvest in het eerste energieneutrale pand van Amsterdam-Noord met showroom-, kantoor- en magazijnfunctie. Het pand heeft ruim 600 zonnepanelen en een biomassaketel waarin we onze eigen reststroom en dat van omliggende bedrijven in verwerken. Ook is ons wagenpark 60% elektrisch of hybride.

SDG 7
Betaalbare en duurzame energie

Wij zijn gehuisvest in een energieneutraal kantoor. We verwerken onze eigen reststroom in de biomassaketel en ruim 600 zonnepanelen zorgen voor alle stroom t.b.v. de energiezuinige installaties in het gebouw.

SDG 13
Klimaatactie

Een belangrijke ambitie is om in actie te komen voor de wereld van morgen. Wij hebben onze routemap voor onze duurzaamheidsambities om aan deze SDG bij te dragen.

Noords